1055/1999

Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1999

Sisäasiainministeriön päätös rekisterihallinnon suoritteiden maksuista annetun päätöksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriö on

lisännyt rekisterihallinnon suoritteiden maksuista 22 päivänä syyskuuta 1999 annetun sisäasiainministeriön päätöksen (916/1999) 2 § 2 momenttiin uuden 5 kohdan, 3 § 1 momenttiin uuden 15 kohdan, 4 § 1 momenttiin uuden 6 kohdan, uudet 3a § ja 3b § sekä liitteenä olevaan maksutaulukkoon uudet VIII ja IX kohdat seuraavasti:

2 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Maistraatin maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:


5) muut holhoussuoritteet kuin jäljempänä 3a ja 3b §:ssä mainitut.

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:


15) henkilökorttilain (829/1999) 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen varmenteiden myöntäminen sähköiselle henkilökortille.


3 a §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset holhoussuoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia holhoussuoritteita, joista maistraatti perii oheisen maksutaulukon mukaiset kiinteät maksut ovat:

1) päätös holhoustoimilain (442/1999) 34 ja 36 §:n mukaisessa lupa-asiassa;

2) holhoustoimilain 56 §:ssä tarkoitetut tilintarkastukset;

3) edunvalvontaan liittyvät käräjäoikeudelle tehtävät hakemukset; sekä

4) holhousasioiden rekisteristä annettavat otteet.

Maksua tilintarkastuksesta tai käräjäoikeudelle tehtävästä hakemuksesta ei kuitenkaan peritä, jos päämiehen nettotulot rahana annetut sosiaaliset etuudet mukaan luettuina ovat vähemmän kuin 25 000 markkaa vuodessa. Nettotulolla tarkoitetaan tuloa, joka saadaan vähentämällä päämiehen tuloista ennakonpidätyksen tai ennakonkannon mukainen vero ja siihen mahdollisesti liittyvät työntekijän lakisääteiset maksut.

3 b §
Alennetut omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset holhoussuoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista maistraatti perii sosiaalisista ja oikeudenhoidollisista syistä oheisen maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa alemman kiinteän maksun ovat päätökset, jotka koskevat edunvalvojan määräämistä holhoustoimilain 12 §:n mukaisesti.

4 §
Muut maksulliset suoritteet

Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien muut maksulliset suoritteet ovat:


6) muut kuin 3 §:ssä mainitut sähköisen asioinnin varmennepalvelut.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1999

Alue- ja kuntaministeri
Martti Korhonen

Ylitarkastaja
Jukka Aalto

MAKSUTAULUKKO

VIII MAISTRAATTIEN HOLHOUSSUORITTEET
Päätös holhoustoimilain mukaisessa lupa-asiassa 300 mk/päätös
Holhoustoimilaissa tarkoitettu tilintarkastus päämiehellä tilikauden lopussa olevien bruttovarojen mukaan:
Bruttovarat
0―200 000 mk 200 mk/tilintarkastus
200 001―400 000 mk 600 mk/tilintarkastus
400 001― 1 000 mk/tilintarkastus
Edunvalvojan määrääminen holhoustoimilain 12 §:n mukaisesti 150 mk/päätös
Edunvalvontaan liittyvä käräjäoikeudelle tehtävä hakemus 300 mk/hakemus
Edunvalvontaan liittyvä käräjäoikeudelle tehtävä hakemus, jonka käsittely edellyttää holhousviranomaisen läsnäoloa käräjäoikeuden istunnossa 1 300 mk/hakemus
Ote holhousrekisteristä 50 mk/asiakirja

Edellä tarkoitettuihin holhoussuoritteisiin liittyvien selvitysten hankkimisesta aiheutuvat lisäkustannukset maistraatti veloittaa täysimääräisesti tapauskohtaisesti erikseen.

IX SÄHKÖISEN ASIOINNIN PALVELUT
Henkilökorttilain 3 §:n mukaisten varmenteiden tuottaminen sähköiselle henkilökortille
Sähköisen henkilökortin varmenteet 80 mk/asiakirja
Lukkiutuneen kortin avaamiseksi annettava asiakirja 90 mk/asiakirja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.