1052/1999

Annettu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 1999

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 28 päivänä joulukuuta 1995 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1782/1995) liitteenä olevan maksutaulukon 12 §:n seuraavasti:Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 1999

Ministeri
Kimmo Sasi

Hallitusneuvos
Timo Pekkarinen

Liite

MAKSUTAULUKKO
12 §
Yhdistysrekisteriasiat
Todistukset
Ote yhdistysrekisteristä 60 mk
Oikeaksi todistettu jäljennös säännöistä 60 mk
Diaaritodistus 25 mk
Muu oikeaksi todistettu jäljennös yhdistyksen asiakirjasta 25 mk/sivu
Ennakkotarkastusasiat
Yhdistyksen sääntöjen ja sääntömuutosten ennakkotarkastus, 1―5 pykälää 300 mk
Yhdistyksen sääntöjen ja sääntömuutosten ennakkotarkastus, 6 tai useampia pykäliä 1 000 mk
Yhdistysrekisteri-ilmoitusten käsittelymaksut
Yhdistyksen perusilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 300 mk
Yhdistyksen perusilmoitus (ennakkotarkastettu) 80 mk
Yhdistyksen sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 300 mk
Yhdistyksen sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ennakkotarkastettu) 80 mk
Hallituksen puheenjohtajan ja muun nimenkirjoittajan vaihtumista koskeva muutosilmoitus 50 mk
Atk-järjestelmän käyttö
Liittymismaksut
Käyttäjätunnuksia 1 500 mk
Käyttäjätunnuksia 2―10 250 mk/kpl
Käyttäjätunnuksia yli 10 100 mk/kpl
Käyttömaksut
Kysely 2 mk
Nimikysely 1 mk
Yhdistysrekisteritiedot CDROMilla
Yksittäistilaus 300 mk
Kestotilaus, vuosihinta 500 mk
Luettelo yhdistysrekisteristä
Yhdistysrekisterin tiedoista laaditusta luettelosta perusmaksuna 200 mk
sekä lisäksi jokaiselta luetteloon sisältyvältä yhdistykseltä 2 mk

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.