1050/1999

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1999

Valtioneuvoston päätös vuokra-asuntojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen 18 §:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä

muuttanut vuokra-asuntojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista 17 päivänä maaliskuuta 1994 antamansa valtioneuvoston päätöksen (207/1994) 18 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on valtioneuvoston päätöksessä 86/1997 seuraavasti:

18 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 1994.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Korkotukilainoihin, jotka hyväksytään 1 päivänä tammikuuta 2000 tai sen jälkeen, sovelletaan 4 §:n 1 momenttia, 5 ― 7 §:ää ja 11 §:n 2 momenttia sellaisina kuin ne ovat 7 päivänä toukokuuta 1997 annetussa valtioneuvoston päätöksessä vuokra-asuntojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta (437/1997).

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1999

Ympäristöministeri
Satu Hassi

Hallitussihteeri
Tiina Honkanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.