1042/1999

Annettu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 1999

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vuoden 2000 työttömyysvakuutusmaksuista

Sosiaali- ja terveysministeriö on työttömyysetuuksien rahoituksesta 24 päivänä heinäkuuta 1998 annetun lain (555/1998) 14 §:n 2 momentin, 16 §:n 2 momentin ja 18 §:n 4 momentin nojalla työttömyysvakuutusrahaston hakemuksesta sekä sanotun lain 18 §:n 5 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on yksi prosentti palkasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on porrastettu työnantajan maksaman palkkasumman mukaan siten, että se on 0,9 prosenttia palkasta palkkasumman ensimmäiseen viiteen miljoonaan markkaan saakka ja sen ylittävältä osalta 3,45 prosenttia palkasta.

2 §

Työttömyysturvalain (602/1984) 1 a §:n 1 momentissa tarkoitetusta yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,9 prosenttia ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 0,4 prosenttia osaomistajalle maksettujen työpalkkojen määrästä.

3 §

Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu on 0,9 prosenttia liikelaitoksen liiketoiminnasta maksamien ennakkoperintälain (1118/1996) 13 §:ssä tarkoitettujen palkkojen määrästä ensimmäisen viiden miljoonan markan osalta ja sen ylittävältä osalta 2 prosenttia.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000 ja on voimassa vuoden 2000 loppuun.

Päätöstä sovelletaan vuodelta 2000 maksettaviin työttömyysvakuutusmaksuihin.

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 1999

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Vanhempi hallitussihteeri
Hannu Hakkola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.