1033/1999

Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1999

Laki tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tasavallan presidentin eläkeoikeudesta 14 päivänä tammikuuta 1994 annetun lain (40/1994) 1 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §

Tasavallan presidentti, joka eroaa oltuaan toimessaan kuusi vuotta tai kauemmin, saa vuotuista eläkettä 60 prosenttia palkkion määrästä. Jos hän erotessaan ei ole toiminut presidenttinä kuutta vuotta, vähennetään tästä eläkemäärästä kuudennes kutakin puuttuvaa täyttä vuotta kohti. Vähin eläke on kuitenkin puolet täydestä eläkkeestä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

Tämän lain mukainen eläke on suoritettava myös aikaisemmalle tasavallan presidentille.

HE 69/1999
PeVM 4/1999
EV 49/1999

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Pääministeri
Paavo Lipponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.