1018/1999

Annettu Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 1999

Asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun asetuksen (1256/1997) 59 § sekä

muutetaan 61 §:n 2 momentti ja 66 § seuraavasti:

61 §
Tarkemmat säännökset ja valvonta

Liikenneministeriö voi antaa tarkempia säännöksiä pätevyyskirjojen uusimisesta, pätevyyksiä koskevista vähimmäisvaatimuksista, kansimiehen koulutuksesta, hätätilanne- ja terveydenhuoltokoulutuksesta sekä vahdinpidosta.


66 §
Pätevyyden säilyttäminen

Henkilö, joka on 36 kuukauden ajan työskennellyt jossakin tämän asetuksen mukaisessa miehistöasteen pätevyyskirjaa vastaavassa tehtävässä ja joka kokemuksensa nojalla selvästi kykenee hoitamaan kyseisen toimen ja jolla on hätätilanteiden peruskoulutus, on oikeutettu saamaan kyseisen pätevyyskirjan 31 päivään joulukuuta 1999 saakka.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1999.

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.