925/1999

Annettu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1999

Valtioneuvoston päätös valtionosuuden perusteena käytettävien opetus- ja kirjastotoimen yksikköhintojen keskimääräisistä markkamääristä vuonna 2000

Valtioneuvosto on opetusministeriön esittelystä päättänyt opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (635/1998) 16 §:n ja 24 §:n 2 momentin sekä vapaasta sivistystyöstä samana päivänä annetun lain (632/1998) 11 §:n 5 momentin nojalla:

1 §
Perusopetus, lukio, ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulut

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) 17―20 §:sä tarkoitettuja yksikköhintoja määrättäessä opiskelijaa kohti vahvistettu keskimääräinen markkamäärä on

1) perusopetuksessa 23 063 markkaa;

2) lukiossa 20 645 markkaa;

3) ammatillisessa koulutuksessa 35 969 markkaa; sekä

4) ammattikorkeakoulussa 30 609 markkaa.

2 §
Taiteen perusopetus ja kansalaisopistot

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 21 §:n 2 momentissa tarkoitettuja taiteen perusopetuksen yksikköhintoja määrättäessä opetustuntia kohti vahvistettu keskimääräinen markkamäärä on 254 markkaa.

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 11 §:n 5 momentissa tarkoitettuja kansalaisopiston yksikköhintoja määrättä- essä opetustuntia kohti vahvistettu keskimääräinen markkamäärä on 319 markkaa.

3 §
Kirjastot

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 24 §:ssä tarkoitettuja kirjaston yksikköhintoja määrättäessä kunnan asukasta kohti vahvistettu kirjaston keskimääräinen markkamäärä on 229 markkaa.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000, tai jos eduskunta hyväksyy vuoden 2000 talousarvion mainittua ajankohtaa myöhemmin, talousarvion hyväksymisajankohdasta lukien, jollei 2 momentista muuta johdu. Päätöstä sovelletaan määrättäessä yksikköhintoja vuodelle 2000.

Valtioneuvosto vahvistaa vuodelle 2000 uudet yksikköhintojen keskimääräiset markkamäärät, jos hyväksytty valtion talousarvio ja sen yhteydessä annetut lait poikkeavat tässä päätöksessä tarkoitetuilta osin valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2000.

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1999

Ministeri
Suvi Lindén

Lainsäädäntöneuvos
Arto Sulonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.