919/1999

Annettu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1999

Valtioneuvoston päätös eräitä ftalaatteja koskevista rajoituksista alle kolmivuotiaille lapsille tarkoitetuissa suuhunpantavissa lastenhoitotarvikkeissa ja leluissa

Valtioneuvosto on 12 päivänä joulukuuta 1986 annetun tuoteturvallisuuslain (914/1986) 24 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 18 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa (539/1993), kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Tämä valtioneuvoston päätös koskee alle kolmivuotiaille lapsille tarkoitettuja suuhunpantavia lastenhoitotarvikkeita ja leluja

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitetuissa lastenhoitotarvikkeissa ja leluissa, jotka on valmistettu pehmitetystä PVC:stä, ei saa olla yli 0.05 painoprosenttia yhtä tai useampaa seuraavista ftalaateista:

di-isonyyliftalaatti (DINP),

di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP),

dibutyyliftalaatti (DBP),

di-isodekyyliftalaatti (DIDP),

di-n-oktyyliftalaatti (DNOP) tai

butyylibentsyyliftalaatti (BBP).

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1999.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY mukaisesti

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1999

Ministeri
Kimmo Sasi

Kaupallinen neuvos
Ilkka Cantell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.