898/1999

Annettu Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 1999

Asetus Pohjoismaiden kehitysrahastoa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1998 Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehty Pohjoismaiden kehitysrahastoa koskeva sopimus, jonka eräät määräyksetä on hyväksytty 28 päivänä heinäkuuta 1999 annetulla lailla (897/1999) ja jonka Tasavallan Presidentti on ratifioinut niin ikään 28 päivänä heinäkuuta 1999, tulee voimaan 18 päivänä syyskuuta 1999 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Pohjoismaiden kehitysrahastoa koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 28 päivänä heinäkuuta 1999 annettu laki (897/1999) ja tämä asetus tulevat voimaan 18 päivänä syyskuuta 1999.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 98/1999)

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Satu Hassi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.