Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

878/1999

Annettu Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 1999

Asetus varastetuista tai laittomasti maasta viedyistä kulttuuriesineistä tehdyn Unidroit'n yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Roomassa 24 päivänä kesäkuuta 1995 varastetuista tai laittomasti maasta viedyistä kulttuuriesineistä tehty Unidroit'n yleissopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 28 päivänä toukokuuta 1999 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (877/1999) ja jonka tasavallan presidentti on ratifioinut niin ikään 28 päivänä toukokuuta 1999 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Italian ulkoministeriön huostaan 14 päivänä kesäkuuta 1999, tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Yleissopimuksen ratifioimiskirjan tallettamisen yhteydessä Suomi on antanut seuraavat selitykset:

Suomen hallitus, Euroopan unionin jäsenenä, ilmoittaa sopimuksen 13 artiklan 3 kappaleen nojalla, että se suhteissaan muihin sopimusvaltioihin, jotka ovat Euroopan uni- onin jäseniä, soveltaa Euroopan unionin sisäisiä säännöksiä eikä sen vuoksi sovella suhteissaan näihin valtioihin tämän sopimuksen määräyksiä, kun sopimuksen soveltamisala on yhtäpitävä kyseisten sääntöjen kanssa.

Lisäksi Suomen hallitus ilmoittaa sopimuksen 16 artiklan mukaisesti, että kulttuuriesineiden palautusvaatimukset tai palautuspyynnöt voidaan tehdä 16 artiklan 1 kappaleen a kohdassa mainitun menettelyn mukaisesti. Tämän sopimuksen III luvun mukaisia vaatimuksia tai pyyntöjä vastaanottava viranomainen on oikeusministeriö.

3 §

Varastetuista ja laittomasti maasta viedyistä kulttuuriesineistä tehdyn Unidroit'n yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta 17 päivänä helmikuuta 1999 annettu laki (877/ 1999) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 94/1999)

Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ulkoasiainministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.