876/1999

Annettu Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 1999

Asetus kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi ja ehkäisemiseksi tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Pariisissa 14 päivänä marraskuuta 1970 kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi ja ehkäisemiseksi tehty yleissopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 28 päivänä toukokuuta 1999 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (875/1999) ja jonka tasavallan presidentti on ratifioinut niin ikään 28 päivänä toukokuuta 1999 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu UNESCOn pääjohtajan huostaan 14 päivänä kesäkuuta 1999, tulee voimaan 14 päivänä syyskuuta 1999 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen ratifioimiskirjan tallettamisenyhteydessä Suomi on antanut seuraavan selityksen:

Suomen hallitus ilmoittaa, että se toteuttaa tämän sopimuksen 7 artiklan b kohdan ii alakohdan määräykset Roomassa 24 päivänä kesäkuuta 1995 tehdyn Unidroit'n yleissopimuksen varastetuista tai laittomasti maasta viedyistä kulttuuriesineistä velvoitteiden mukaisesti.

3 §

Kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi ja ehkäisemiseksi tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 28 päivänä toukokuuta 1999 annettu laki (875/ 1999) ja tämä asetus tulevat voimaan 14 päivänä syyskuuta 1999.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 92/1999)

Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ulkoasiainministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.