825/1999

Annettu Helsingissä 21 päivänä heinäkuuta 1999

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkökauppojen selvittämiseen liittyvien sanomien muodosta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on päättänyt 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun sähkömarkkinalain (386/1995) 16 d §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 332/1998:

1 §
Soveltamisala

Tämän päätöksen sanomien muotoja sovelletaan sähkökauppojen selvittämiseen liittyvässä tiedonvaihdossa noudatettavasta menettelystä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (602/1998) 7 §:ssä mainittuihin ilmoituksiin.

2 §
Sanomien muodot

Edellä 1 §:ssä mainitun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 3 §:n 2 ja 4 momentin mukaiset ilmoitukset on tehtävä Ediel Nordic Forumin hyväksymän Extended DELFOR D.95B -sanoman, siihen liittyvän sovellusohjeen IG versio 1.3.1 päivätty 8.3.1998 sekä Sähköenergialiitto ry:n hyväksymän raportin "Edifact sanomamäärittelyn yleiset sovellusohjeet Ediel sanomavälityksessä" 1.7.1999 päivätyn version mukaisesti.

Edellä 1 §:ssä mainitun kauppa- ja teolli- suusministeriön päätöksen 4 §:n ja 5 §:n 1 momentin mukaiset ilmoitukset on tehtävä Ediel Nordic Forumin hyväksymän MSCONS D.95A -sanoman, siihen liittyvän sovellusohjeen IG versio 1.1 päivätty 21.6.1999 sekä Sähköenergialiitto ry:n hyväksymän raportin "Edifact sanomamäärittelyn yleiset sovellusohjeet Ediel sanomavälityksessä" 1.7.1999 päivätyn version mukaisesti.

3 §
Tietoja suomeksi ja ruotsiksi

Sähkömarkkinaviranomainen antaa tietoja suomen ja ruotsin kielellä 2 §:ssä mainituista Ediel Nordic Forumin ja Sähköenergialiitto ry:n standardeista.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1999.

Helsingissä 21 päivänä heinäkuuta 1999

Kauppa- ja teollisuusministeri
Erkki Tuomioja

Ylitarkastaja
Petteri Kuuva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.