819/1999

Annettu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 1999

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta 1980 annetun asetuksen (696/1980) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1364/1993):

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavat päätökset:

Päätöksen nimi n:o antopäivä voimaantulopäivä
MMMp turkiseläinten pidolle asetettavat eläinsuojeluvaatimukset 1) 16/EEO/1999 16.7.1999 1.9.1999
MMMp jauhelihan ja raakavalmisteiden hygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttaminen 2) 17/EEO/1999 16.7.1999 1.8.1999

Edellä mainitut päätökset on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston määräyskokoelmassa. Päätökset ovat saatavissa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastosta, osoite Kluuvikatu 4 A, 00100 Helsinki, puhelin (09) 1601.

1) Neuvoston päätös 78/923/ETY; EYVL N:o L 323, 17.11.1978, s. 12, neuvoston päätös 92/583/ETY; EYVL N:o L 395, 31.12.1992, s. 21, neuvoston direktiivi 98/58/EY; EYVL N:o L 221, 8.8.1998, s. 23
2) Neuvoston direktiivi 94/65/EY; EYVL N:o L 368, 31.12.1994, s. 10

Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 1999

Osastopäällikkö
Jaana Husu-Kallio

Vanhempi hallitussihteeri
Ritva Ruuskanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.