812/1999

Annettu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 1999

Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on

muuttanut kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista 19 päivänä maaliskuuta 1998 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (198/1998) 3 §:n 1 momentin 15 kohdan ja 7 §:n seuraavasti:

3 §

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:


15) laivaliikenteen muonituksella Suomen ja muun valtion välisessä, jäsenvaltioiden rannikkoalueiden ulkopuolelle liikennöivässä laivaliikenteessä miehistön ja matkustajien matkan aikana nautittaviksi tarkoitettuja elintarvikkeita;


7 §
Tuonti laivaliikenteen muonitukseen

Tämän päätöksen 9 §:n 1 ja 2 momenttia ja 10―22 §:ä ei sovelleta lihaan ja lihatuotteisiin, jotka tuodaan maahan laivaliikenteen muonitusta varten. Laivaliikenteen muonitukseen ei kuitenkaan saa tuoda sellaista lihaa tai lihatuotteita, joiden pääsy Euroopan yhteisön alueelle on suojapäätöksellä erikseen kielletty.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1999.

Neuvoston direktiivi 97/78/EY; EYVL N:o L 24, 30.1.1998, s. 9

Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 1999

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintöylitarkastaja
Hentriikka Kontio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.