805/1999

Annettu Helsingissä 16 päivänä heinäkuuta 1999

Asetus Sibelius-Akatemian tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan Sibelius-Akatemian tutkinnoista 3 päivänä helmikuuta 1995 annetun asetuksen (148/1995) 9 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 783/1997, sekä

muutetaan 1 §:n 2 momentti, 3 §, 8 §:n 2 momentti ja 9 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat mainitussa asetuksessa 783/1997, seuraavasti:

1 §
Tutkinnot

Jäljempänä 3 §:n 3 momentissa tarkoitetussa koulutusohjelmassa suoritetaan musiikin maisterin (taidehallinto) tutkinto.


3 §
Koulutuksen järjestäminen

Maisterin tutkintoon johtavat opinnot järjestetään koulutusohjelmina.

Maisterin tutkintoon lukio-opintojen tai niitä vastaavan koulutuksen pohjalta johtavat koulutusohjelmat suuntautuvat johonkin musiikin alan taiteellista lahjakkuutta ja asiantuntemusta edellyttävään tehtäväalueeseen ja sen kehittämiseen. Opiskelija voi suorittaa kandidaatin tutkinnon suoritettuaan 2 luvussa tarkoitetun osan koulutusohjelman opinnoista. Nämä koulutusohjelmat ovat:

1) esittävän säveltaiteen koulutusohjelma;

2) jazzmusiikin koulutusohjelma;

3) kansanmusiikin koulutusohjelma;

4) kirkkomusiikin koulutusohjelma;

5) laulumusiikin koulutusohjelma;

6) musiikkikasvatuksen koulutusohjelma;

7) musiikkiteknologian koulutusohjelma;

8) orkesterin- ja kuoronjohdon koulutusohjelma;

9) sävellyksen ja musiikinteorian koulutusohjelma.

Sibelius-Akatemiassa voi 2 momentissa lueteltujen koulutusohjelmien lisäksi olla alemman korkeakoulututkinnon tai sitä vastaavien opintojen pohjalta maisterin tutkintoon johtava taidehallinnon alan koulutusohjelma, joka suuntautuu jonkin taiteen alan ja taidehallinnon asiantuntemusta edellyttävään tehtäväalueeseen ja sen kehittämiseen.

8 §
Tutkinnon laajuus

Taidehallinnon alan koulutusohjelmassa koulutus järjestetään siten, että kokopäiväopiskelija voi suorittaa tutkinnon yhteensä kahdessa lukuvuodessa.

9 §
Tutkinnon tavoitteet

Taidehallinnon alan koulutusohjelmassa opiskelijoiksi otettavilta vaaditaan alempi korkeakoulututkinto jollakin taiteen tai taiteentuntemuksen alalla. Erityisestä syystä opiskelijaksi voidaan ottaa henkilö, joka ei ole suorittanut tällaista tutkintoa. Tavoitteena on antaa opiskelijalle:

1) valmiudet taideorganisaatioiden johtamiseen ja muiden hallinnonalan tehtävien itsenäiseen hoitamiseen;

2) riittävät viestintätaidot;

3) kelpoisuus tieteelliseen jatkokoulutukseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1999.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Esittävän säveltaiteen koulutusohjelman laulun koulutuksen opiskelijat ja oopperalaulun koulutusohjelman opiskelijat voivat siirtyä laulumusiikin koulutusohjelmaan tai jatkaa opintojaan alkuperäisissä koulutusohjelmissaan. Opiskelija, joka ei ole suorittanut maisterin tutkintoa vuoden 2003 loppuun mennessä, siirtyy laulumusiikin koulutusohjelmaan. Akatemia päättää siirtymiseen liit- tyvistä järjestelyistä.

Opiskelijat, jotka ovat aloittaneet maisterin tutkintoon johtavat musiikkiteknologian opinnot Sibelius-Akatemiassa, jatkavat opintojaan musiikkiteknologian koulutusohjelmassa.

Helsingissä 16 päivänä heinäkuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Maija Rask

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.