759/1999

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1999

Liikenneministeriön päätös tilaajaluettelotietojen luovuttamisesta

Liikenneministeriö on päättänyt 30 päivänä huhtikuuta 1997 annetun telemarkkinalain (396/1997) 8 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 566/1999:

1 §
Käyttäjätiedot tilaajaluettelossa

Teleyrityksen velvollisuus huolehtia siitä, että käyttäjät saavat tunnistamisen kannalta välttämättömät tietonsa telemarkkinalain 8 §:n 2 momentin 8 kohdassa tarkoitettuihin luetteloihin, koskee ainoastaan sellaisia käyttäjiä, jotka ovat tehneet liittymäsopimuksen teleyrityksen kanssa.

2 §
Luovutusvelvollisuuden laajuus

Telemarkkinalain 8 §:n 2 momentin 9 kohdassa tarkoitettu teleyritykselle asetettu tietojenluovutusvelvollisuus koskee kaikkia teleyrityksellä olevia tietoja, jotka teleyrityksen kanssa liittymäsopimuksen tehnyt käyttäjä on ilmoittanut tilaajaluettelossa julkaistaviksi. Luovutusvelvollisuuden alaisena tietona ei ole pidettävä valokuvaa, tavaramerkkilaissa (7/1964) tarkoitettua tavaramerkkiä tai muuta vastaavaa kuvallista tunnusta, tekstin asettelua, korostusta tai tiedon muuta erityistä esittämistapaa.

3 §
Käyttäjää koskevien tietojen luovuttaminen

Teleyrityksen on luovutettava pyydetyt yksittäistä käyttäjää koskevat tiedot. Teleyritys ei saa luovuttaa vain osaa yksittäistä luonnollista henkilöä koskevista tiedoista. Teleyrityksen on kuitenkin luovutettava yksittäisiä luonnollista henkilöä koskevia tietoja, jos niitä pyydetään teleyrityksen aikaisemmin luovuttamien tietojen päivittämiseksi.

Pyydetyt tiedot on luovutettava niistä käyttäjistä, joista niitä pyydetään.

4 §
Teleyrityksen oikeus kieltäytyä luovuttamasta tietoja

Teleyrityksen ei tarvitse luovuttaa tietoja, jos tietojen luovuttaminen käyttökelpoisessa muodossa on teknisistä syistä huomattavan vaikeaa tai aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia.

5 §
Luovutettujen tietojen käsittely

Tilaajaluettelossa julkaistavien tietojen käsittelystä tilaajaluetteloiden tarjoamisessa säädetään yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain 19 ja 20 §:ssä (565/1999). Henkilötietojen käsittelystä yleisesti säädetään henkilötietolaissa (523/1999).

6 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1999.

Parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/10/EY; EYVL N:o L 101, 26.2.1998, s. 24

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1999

Apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos
Harri Pursiainen

Ylitarkastaja
Kristiina Vuori

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.