757/1999

Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1999

Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 65 §:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1256/1992) 65 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 267/1996, seuraavasti:

65 §
Lasten turvalaitteet

1. Tieliikennelain 88 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitettuna lapselle ja muulle alle 150 cm:n pituiselle henkilölle soveltuvana turvaistuimena tai muuna lapsen turvalaitteena hyväksytään E-säännön n:o 44 mukaisesti hyväksytty tai Ruotsin liikenneturvallisuus-viraston (Statens Trafiksäkerhetsverk) hy- väksymä turvaistuin, koroketyyny ja muu turvalaite.Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 1999.

Tätä asetusta sovelletaan turvalaitteeseen, joka otetaan ensi kertaa käyttöön asetuksen tultua voimaan.

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Kimmo Sasi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.