696/1999

Annettu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1999

Asetus korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta 30 päivänä syyskuuta 1977 annetun asetuksen (702/1977) 7 §:n 4 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 227/1988, seuraavasti:

7 §

Kansliaistunnossa ratkaistaan asiat, jotka koskevat:


4) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaan viranomaisen ratkaistavia hakemuksia;



Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.