644/1999

Annettu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1999

Laki merimieskatselmuslain 15 ja 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 19 päivänä joulukuuta 1986 annetun merimieskatselmuslain (1005/1986) 17 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 617/1995, sekä muutetaan 15 § seuraavasti:

15 §
Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

Kurinvalvontalautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu jäsen saa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä luovuttaa tehtävässään saamiaan yksityistä työntekijää tai työnantajaa koskevia tietoja syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

HE 30/1998
HaVM 31/1998
EV 303/1998

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.