637/1999

Annettu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1999

Laki laitteiden energiatehokkuudesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan laitteiden energiatehokkuudesta 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun lain (1241/1997) 17 § sekä

muutetaan 16 § seuraavasti:

16 §

Valvontaviranomaiset ja tarkastuslaitokset saavat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä antaa tämän lain mukaisia tehtäviä suoritettaessa saatuja tietoja jonkun taloudellisesta asemasta, liike tai ammattisalaisuudesta taikka henkilökohtaisista oloista tässä laissa tarkoitettua tarkastustoimintaa harjoittaville toimielimille, kansainvälisille järjestöille ja yhteistyöhön osallistuville valtioille, jos tiedot ovat kansainvälisen yhteistyön kannalta tarpeellisia.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

HE 30/1998
HaVM 31/1998
EV 303/1998

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.