615/1999

Annettu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1999

Asetus yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

lisätään yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista 30 päivänä maaliskuuta 1994 annettuun asetukseen (245/1994) uusi 4 a § seuraavasti:

4 a §
Sosiaalityön koulutus

Helsingin, Jyväskylän, Kuopion, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoissa järjestettävässä sosiaalityön koulutuksessa opiskelijalle annetaan valmius itsenäiseen toimintaan sosiaalityössä. Koulutus käsittää sosiaalityö-nimisen oppiaineen perus-, aine- ja syventävät opinnot, laajuudeltaan vähintään 55 opintoviikkoa, ja sosiaalityön alueeseen kuuluvan pro gradu -tutkielman. Koulutukseen sisältyy käytännön opetusta, ohjattu harjoittelu mukaan luettuna, vähintään 15 opintoviikkoa.

Helsingin yliopistossa sosiaalityön koulutus järjestetään myös Svenska social- och kommunalhögskolanissa ja yliopistossa suoritettavina opintoina.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1999.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Opiskelijat, jotka ovat ennen tämän asetuksen voimaantuloa aloittaneet opintonsa sosiaalityö pääaineena, jatkavat opintojaan tässä asetuksessa tarkoitetussa sosiaalityön koulutuksessa. Opiskelijat, jotka ovat ennen tämän asetuksen voimaantuloa aloittaneet opintonsa muu sosiaalitieteiden alaan kuuluva oppiaine pääaineena, voivat yliopiston päätöksen perusteella siirtyä tässä asetuksessa tarkoitettuun koulutukseen.

Opiskelijat, jotka ennen tämän asetuksen voimaantuloa ovat aloittaneet opintonsa tutkinnon pääaineena muun oppiaineen opinnot kuin sosiaalityön opinnot, joihin kuuluu myös sosiaalityön opintoja, voivat sisällyttää pääaineensa opintoihin sosiaalityön opintoja alkuperäisen suunnitelman mukaisen määrän.

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Maija Rask

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.