569/1999

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1999

Asetus Viron kanssa sosiaaliturvasta tehdyssä sopimuksessa tarkoitetusta sairaanhoitoetuuksien kustannusten korvaamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/1963) 76 a §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 982/1986, ja Viron kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 15 päivänä elokuuta 1997 annetun lain (884/1997) nojalla:

1 §

Kansaneläkelaitos huolehtii niistä sairaanhoitoetuuksien kustannusten korvaamiseen liittyvistä tehtävistä, jotka johtuvat Suomen tasavallan ja Viron tasavallan välillä sosiaaliturvasta tehdystä sopimuksesta.

2 §

Julkisia terveyspalveluja antavien yksiköiden on ilmoitettava kansaneläkelaitokselle ne kustannukset, jotka ovat aiheutuneet Virossa sairaanhoitoetuuksiin oikeutetulle henkilölle 1 §:ssä mainitun sopimuksen perusteella Suomessa annetusta sairaanhoidosta. Kansaneläkelaitos antaa ilmoitusmenettelystä tarkemmat määräykset.

3 §

Valtio siirtää kansaneläkelaitokselle Viron asianomaiselle laitokselle suoritettavaa korvausta varten tarvittavat varat eläkelaitoksen vähintään kuukautta ennen maksun erääntymistä antaman selvityksen perusteella. Kansaneläkelaitos tilittää saamansa vastaavan korvauksen suoraan valtiolle.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä toukokuuta 1999. Sitä sovelletaan kuitenkin 31 päivästä joulukuuta 1998.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.