544/1999

Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1999

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 6 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on

muuttanut eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla 11 päivänä tammikuuta 1995 antamansa päätöksen (27/1995) 6 §:n, sellaisena kuin se on osaksi päätöksissä 780/1995 ja 181/1997, seuraavasti:

6 §
Sorkka- ja kavioeläimet

Sorkka- ja kavioeläinten tuonnissa muista jäsenvaltioista Suomeen ja viennissä Suomesta muihin jäsenvaltioihin on kaikissa tapauksissa noudatettava neuvoston direktiivin 92/65/ETY määräyksiä.

Tuotaessa märehtijöitä Suomeen on IBRtaudin, nautatuberkuloosin ja bruselloosin vastustamiseksi noudatettava lisäksi osaston erikseen antamia määräyksiä.

Minisikoja saa tuoda Suomeen vain osaston myöntämällä tuontiluvalla. Vietäessä minisikoja muihin jäsenvaltioihin on noudatettava vastaanottavan jäsenvaltion tuontiehtoja.

Tämän pykälän 1 ja 2 momentin määräyksiä ei sovelleta Ruotsista tuotaviin poroihin, jotka tuodaan tilapäisesti Suomeen enintään 30 vuorokauden ajaksi, eikä Suomesta Ruotsiin vietyihin poroihin, jotka tuodaan takaisin Suomeen enintään 30 vuorokauden tilapäisen oleskelun jälkeen.


Tämä päätös tulee voimaan 5 päivänä toukokuuta 1999.

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1999

Osastopäällikkö
Jaana Husu-Kallio

Eläinlääkintötarkastaja
Minna Suokko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.