393/1999

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1999

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta 1980 annetun asetuksen (696/1980) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1364/1993):

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavat päätökset:

Päätöksen nimi n:o antopäivä voimaantulopäivä
MMMp eläinten teurastamiselle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annetun päätöksen muuttamisesta*) 6/EEO/1999 23.3.1999 1.4.1999
MMMp eräistä eläintauti- ja eläinsuojelulain mukaan maksettavista korvauksista annetun päätöksen muuttamisesta 7/EEO/1999 23.3.1999 1.4.1999

Edellä mainitut päätökset on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston määräyskokoelmassa. Päätökset ovat saatavissa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastosta, osoite Kluuvikatu 4 A, 00100 Helsinki, puhelin (09)1601.

*) Neuvoston direktiivi 93/119/EY; EYVL N:o L 340, 31.12.1993, s. 21, neuvoston päätös 88/306/ETY; EYVL N:o L 137, 2.6.1998, s. 25

Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1999

Osastopäällikkö
Jaana Husu-Kallio

Hallitussihteeri
Erkki Arnkil

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.