389/1999

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1999

Valtiovarainministeriön päätös Euroopan talousalueella hyväksyttyjen listalleotto- ja tarjousesitteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta

Valtiovarainministeriö on 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun arvopaperimarkkinalain (495/1989) 2 luvun 4 a §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 105/1999, päättänyt:

1 §
Yleisiä säännöksiä

Tämä päätös koskee Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän ulkomaisen listalleottoesitteen ja listalleottoesitettä koskevien vaatimusten mukaisesti laaditun tarjousesitteen tunnustamista käytettäväksi esitteenä Suomessa.

2 §
Esitteen tunnustaminen

Rahoitustarkastuksen on tunnustettava listalleottoesitteeksi Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa hyväksytty listalleottoesite, mikäli esitteen tarkoittamien arvopaperien tuossa valtiossa pörssilistalle ottamista koskevan hakemuksen tekemisestä on kulunut vähemmän kuin kolme kuukautta.

Rahoitustarkastuksen on vastaavasti tunnustettava listalleottoesitettä koskevien vaatimusten mukaisesti laadittu tarjousesite esitteeksi, jos Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa esitteen hyväksymistä arvopaperien yleisölle tarjoamisen yhteydessä koskevan päätöksen tekemisestä on kulunut vähemmän kuin kolme kuukautta.

Ennen kuin rahoitustarkastus tunnustaa listalleottoesitteen tai listalleottoesitettä koskevien vaatimusten mukaisesti laaditun tarjousesitteen, liikkeeseenlaskijan on toimitettava rahoitustarkastukselle esitteen lisäksi 1 §:ssä tarkoitetun viranomaisen todistus siitä, että esite on tarkastettu ja hyväksytty. Rahoitustarkastuksen on tunnustettava esite, vaikka esitteen sisällöstä olisi myönnetty poikkeus, jos Suomessa voidaan myöntää poikkeus samalla perusteella. Jos Suomessa ei voida myöntää poikkeusta samalla perusteella, rahoitustarkastus voi tunnustaa esitteen edellyttäen, ettei esitteen tunnustaminen vaaranna sijoittajien asemaa. Edellä tarkoitetussa todistuksessa on mainittava myönnetystä poikkeuksesta ja ilmoitettava poikkeuksen perustelut.

3 §
Esitteen täydentäminen

Rahoitustarkastus voi vaatia listalleottoesitteenä tunnustettavan tarjousesitteen täydentämistä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 §:n 6 momentin mukaisesti.

Jos listalleottoesitteen tarkoittamien arvopaperien ottamisesta pörssilistalle toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa on kulunut vähemmän kuin kuusi kuukautta, rahoitustarkastuksen on tunnustettava esite mahdollisimman suurelta osin. Rahoitustarkastus voi vaatia esitteen täydentämistä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 §:n 6 momentin ja 4 a §:n 2 momentin sekä valtiovarainministeriön listalleottoesitettä koskevan päätöksen (197/1998) mukaisesti. Ennen kuin rahoitustarkastus tunnustaa esitteen, sen on oltava yhteydessä esitteen hyväksyneen valtion vastaavaan viranomaiseen.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1999

Ministeri
Jouko Skinnari

Erityisasiantuntija
Jarmo Parkkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.