360/1999

Annettu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 1999

Verohallituksen päätös toimivaltaisesta verovirastosta ja verotuksen oikaisulautakunnasta kunnan tai sen osan siirtyessä toisen veroviraston virka-alueelle

Verohallitus on 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun verohallintolain (1557/1995) 13 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 228/1999, määrännyt:

1 §
Veroviraston toimivalta

Kun kunta tai sen osa on verovirastoista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamista koskevan valtioneuvoston päätöksen (1311/1997) nojalla liitetty toisen veroviraston virka-alueeseen, on tämä verovirasto toimivaltainen ratkaisemaan myös ne asiat, jotka koskevat ennen sanotun päätöksen voimaantuloa toimitettujen verotusten muuttamista.

2 §
Toimivaltainen verotuksen oikaisulautakunta

Sen veroviraston verotuksen oikaisulautakunta, jonka virka-alueeseen kunta tai sen osa on liitetty, on toimivaltainen ratkaisemaan myös ne oikaisuvaatimukset, jotka koskevat ennen 1 §:ssä mainitun päätöksen voimaantuloa toimitettuja verotuksia.

3 §
Päätöksen voimaantulo ja soveltaminen

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

Päätöstä sovelletaan voimaantulopäivänä tai sen jälkeen ratkaistaviin asioihin.

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 1999

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Jarmo Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.