357/1999

Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999

Asetus tartuntatautiasetuksen 7 ja 16 a §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 31 päivänä lokakuuta 1986 annetun tartuntatautiasetuksen (786/1986) 7 §:n 10 kohta ja 16 a §, sellaisina kuin ne ovat, 7 §:n 10 kohta asetuksessa 833/1992 ja 16 a § asetuksessa 1237/1993, seuraavasti:

7 §

Kansanterveyslaitoksen tulee:


10) ylläpitää valtakunnallista tartuntatautirekisteriä ja asianomaisen ministeriön niin määrätessä rekisteriä lääkkeille erittäin vastustuskykyisten mikrobien kantajista;


16 a §

Asianomainen ministeriö voi määrätä 2 §:ssä todettujen tartuntatautien ilmoittamisen lisäksi lääkärit ilmoittamaan toteamiaan muita tartuntatautiepidemioita ja tartuntatautilain 10 §:ssä tarkoitetut laboratoriot ilmoittamaan toteamiaan muita tartuntatautitapauksia osoittavia tutkimustuloksia. Ilmoitukset voivat sisältää näytteitä ja tartuntatautien vastustamistyössä tarpeellisia taustatietoja, eivät kuitenkaan henkilötietoja. Henkilötiedot tulee kuitenkin liittää laboratorion tekemään tartuntatauti-ilmoitukseen, joka koskee lääkkeille erittäin vastustuskykyisen mikrobin toteamista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.