356/1999

Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999

Asetus poliisiasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

muutetaan 8 päivänä syyskuuta 1995 annetun poliisiasetuksen (1112/1995) 1 §:n 2 momentin 1 kohta, 3 §:n 1 momentti ja 19 §:n 1 momentti,

sellaisena kuin niistä on 1 §:n 2 momentin 1 kohta asetuksessa 185/1998, seuraavasti:

1 §

Poliisimiehiä ovat:

1) päällystöön kuuluvat poliisiylijohtaja, poliisijohtaja, lääninpoliisijohtaja, poliisiylitarkastaja, poliisitarkastaja, lääninylikomisario, lääninkomisario, poliisipäällikkö, apulaispoliisipäällikkö, nimismies, hallinto-osaston johtaja, lupapalvelutoimiston toimistonjohtaja, keskusrikospoliisin päällikkö, keskusrikospoliisin apulaispäällikkö, keskusrikospoliisin toimistopäällikkö, suojelupoliisin päällikkö, suojelupoliisin osastopäällikkö, suojelupoliisin ylitarkastaja, suojelupoliisin tarkastaja, liikkuvan poliisin päällikkö, liikkuvan poliisin apulaispäällikkö, poliisikoulun johtaja, rikosylitarkastaja, rikostarkastaja, rikosylikomisario, ylikomisario, rikoskomisario, komisario ja poliisipäällystön virkatutkinnon taikka poliisipäällystön tut-kinnon suorittanut opettaja;


3 §

Poliisin lääninjohtoon kuuluvat lääninpoliisijohtaja, poliisiylitarkastaja ja poliisitarkastaja ovat läänin paikallispoliisin ja poliisin lääninjohdon alaiseksi määrättyjen poliisin yksikköjen henkilöstön esimiehiä.


19 §

Jollei toisin ole määrätty, 1 §:ssä mainitulla poliisimiehellä sekä poliisikokelaalla, ylivartijalla ja vartijalla on oltava virkapuku, jonka mallin sisäasiainministeriö vahvistaa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.