354/1999

Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999

Asetus Suomen vuoden 1999 Euroopan unionin puheenjohtajuustehtävissä toimivien valtion virkamiesten työaikasääntelystä

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

säädetään 9 päivänä elokuuta 1996 annetun työaikalain (605/1996) 2 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Tätä asetusta sovelletaan ministeriön ja muun viraston Suomen vuoden 1999 Euroopan unionin puheenjohtajuustehtäviä suostumuksellaan pääasiallisesti hoitaviin, työajoista tehdyn virka- ja työehtosopimuksen 18 §:ssä tarkoitettuihin virkamiehiin.

Puheenjohtajuustehtävinä pidetään osallistumista

a) Euroopan unionin ja sen toimielinten kokouksiin,

b) puheenjohtajamaan tehtävään kuuluen unionin edustajana muihin kokouksiin,

c) valtioneuvoston EU-ministerivaliokunnan hyväksymiin puheenjohtajakauden kokouksiin,

d) ministeriön tai muun viranomaisen Suomen EU-politiikan toteuttamiseksi järjestämään muuhun puheenjohtajakauden kokoukseen sekä

e) muuta puheenjohtajuuden tavoitteisiin tai EU:n kansainvälisiin velvoitteisiin puheenjohtajakaudella liittyvää työskentelyä ja

f) sanottujen osallistumisen, kokousten ja työskentelyn valmistelua.

2 §

Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun vir- kamiehen työhön ei sovelleta työaikalakia sinä aikana, jona yli puolet hänen työstään muodostuu puheenjohtajuustehtävistä.

3 §

Sinä aikana, jona työaikalakia ei sovelleta virkamiehen työhön, saa ylityön enimmäismäärää, joka olisi työaikalain mukaan noudatettavana, ylittää vain kyseessä olevan virkamiehen puheenjohtajuustehtävien sitä edellyttäessä.

Työnantajan tulee myös 2 §:ssä tarkoitettuna aikana työaikasuojelussa huolehtia työmäärien mahdollisimman tasaisesta jakautumisesta ja henkilöstön toimintakyvyn säilymisestä.

4 §

Työnantajan on etukäteen yhdessä kunkin virkamiehen kanssa arvioitava 2 §:ssä tarkoitettu aika ja sitten vahvistettava tämä aika. Jos 1 ja 2 §:n soveltamisedellytykset lakkaavat kesken määrätyn ajan, on työnantajan todettava se välittömästi.


Tämä asetus tulee voimaan heinäkuun 1 päivänä 1999 ja on voimassa helmikuun 29 päivään 2000.

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouko Skinnari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.