347/1999

Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999

Asetus kansainvälisen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan vuoden 1978 yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan säännöstön voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Lontoossa 26 päivästä kesäkuuta 7 päivään heinäkuuta 1995 pidetyssä sopimuspuolten konferenssissa tehdyt muutokset kansainvälisen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan vuoden 1978 yleissopimuksen liitteeseen (SopS 22/1984) ja merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskeva säännöstö, jonka eduskunta on hyväksynyt 11 päivänä marraskuuta 1998 ja jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 4 päivänä joulukuuta 1998, ovat voimassa 14 päivästä joulukuuta 1998 lukien niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Lontoossa 4 päivänä kesäkuuta 1997 Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitean 68. istunnossa kansainvälisen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan yleissopimuksen liitteeseen, sellaisena kuin se on 26 päivästä kesäkuuta 7 päivään heinäkuuta 1995 pidetyssä konferenssissa muutettuna, tehdyt muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 12 päivänä helmikuuta 1999, ovat voimassa 1 päivästä tammikuuta 1999 niin kuin siitä on sovittu.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 1999.

HE 155/1998
UaVM 10/1998
EV 145/1998
(Muutokset ovat nähtävänä ja saatavissa merenkulkulaitoksessa, joka myös antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi. Päätöslauselmat 1 ja 2 sekä päätöslauselman 2 liitteenä oleva sääntö A-VIII/1 julkaistaan Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 23/1999.)

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ulkoasiainministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.