312/1999

Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1999

Vakuutusyhdistysasetus

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun vakuutusyhdistyslain (1250/1987) 16 luvun 12 §:n 1 momentin nojalla:

1 §

Vakuutusyhdistyksen sulautumista, vakuutuskannan luovuttamista tai vakuutusyhdistyksen muuttamista keskinäiseksi vakuutusyhtiöksi koskevat asiakirjat on pidettävä nähtävinä Vakuutusvalvontavirastossa vakuutusyhdistyslain (1250/1987) 8 luvun 2 §:n 2 momentissa ja 14 luvun 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun määräajan loppuun.

2 §

Jos Vakuutusvalvontavirasto kieltää vakuutusyhdistystä antamasta uusia vakuutuksia taikka luovuttamasta tai panttaamasta yhdistyksen hallussa olevaa omaisuutta, viraston on kuulutettava siitä virallisessa lehdessä yhdistyksen kustannuksella ja ilmoitettava siitä yhdistyksen osakkaille yhdistysjärjestyksessä määrätyllä tavalla.

3 §

Kun vakuutusyhdistyslain 13 luvun 9 §:n mukainen tilinpäätös ja 12 §:n mukainen kertomus ovat valmistuneet, niistä on annettava viipymättä jäljennös Vakuutusvalvontavirastolle. Virastolle on annettava myös jäljennös ensiksi mainitussa lainkohdassa tarkoitetusta selvitysmiesten ilmoituksesta.

4 §

Kun vakuutusyhdistys on merkitty kaupparekisteriin tai kun kaupparekisteriin otettuun merkintään on tehty muutos, yhdistyksen hallituksen on viipymättä annettava siitä tieto Vakuutusvalvontavirastolle.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

Tällä asetuksella kumotaan 22 päivänä tammikuuta 1988 annettu vakuutusyhdistysasetus (43/1988).

Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.