254/1999

Annettu Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1999

Asetus esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan ohjesäännöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä muutetaan esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan ohjesäännöstä 13 päivänä syyskuuta 1985 annetun asetuksen (762/1985) 5 §:n 4 momentti sekä 15 ja 20 §,

sellaisena kuin niistä on 20 § asetuksessa 1088/1997, seuraavasti:

5 §

Ylimääräinen valtuuskunnan kokous on pidettävä, jos valtuuskunnan puheenjohtaja tai eläkekassan hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Kokous on pidettävä myös, jos asianomainen ministeriö, Vakuutusvalvontavirasto, eläketurvakeskus, kaksi tilintarkastajaa tai vähintään kolme valtuuskunnan jäsentä on sitä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatinut. Kokous on tällöin pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus on annettu valtuuskunnan puheenjohtajalle tai hallitukselle.

15 §

Eläkekassan on viipymättä ilmoitettava eläkekassan nimen kirjoittamiseen oikeutettujen henkilöiden nimi ja kotipaikka asianomaiselle ministeriölle sekä Vakuutusvalvontavirastolle. Vakuutusvalvontaviraston on pyynnöstä annettava todistus siitä, keillä on oikeus eläkekassan nimen kirjoittamiseen.

20 §

Eläkekassan tulee vuosittain kahden viikon kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta toimittaa Vakuutusvalvontaviraston vahvistaman kaavan mukainen kertomus toiminnastaan ja tilastaan Vakuutusvalvontavirastolle.

Asianomaisella ministeriöllä ja Vakuutusvalvontavirastolla on oikeus määräämässään kohtuullisessa ajassa saada muutakin kirjallista selvitystä eläkekassan toiminnasta, ja Vakuutusvalvontavirasto voi muullakin tavalla tarkastaa eläkekassan toimintaa. Sama oikeus on eläketurvakeskuksella eläkkeiden ja muiden etuuksien sekä työsuhde- ja muiden eläketurvan perusteena olevien tietojen osalta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.