200/1999

Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1999

Liikenneministeriön päätös ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

muuttanut ajoneuvohallintokeskuksen maksuista 20 päivänä joulukuuta 1995 annetun liikenneministeriön päätöksen (1605/1995) 2 §:n 8―10 kohdan ja liitteen 8 kohdan, sellaisina kuin ne ovat päätöksessä 1107/1998, sekä

lisännyt 2 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa päätöksessä 1107/1998, uuden 11 ja 12 kohdan sekä liitteeseen, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa päätöksessä, uuden 11 ja 12 kohdan, seuraavasti:

2 §
Omakustannusarvon mukaiset kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Ajoneuvohallintokeskus perii omakustannusarvon mukaisen, tämän päätöksen liitteessä määrätyn kiinteän maksun seuraavista suoritteista:


8) vaarallisten aineiden ajolupakokeiden vastaanottamiseen, ajolupien myöntämiseen ja vaarallisten aineiden kuljettamisen kouluttamiseen sekä turvallisuusneuvonantajatut- kintoon liittyvät suoritteet;

9) todistukset;

10) katsastustoiminnan harjoittajalta valvontamaksua ja rekisterin käyttömaksua kultakin edellisen kuukauden aikana suoritetulta katsastukselta;

11) katsastustoiminnan kouluttamiseen liittyvät suoritteet;

12) katsastustehtävien toimilupien käsittelyyn ja myöntämiseen liittyvät suoritteet.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1999.

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1999

Liikenneministeri
Kimmo Sasi

Apulaisosastopäällikkö
Kari Saari

Liite

M A K S U T A U L U K K O
MAKSUPÄÄTÖKSEN 2 §

8. Vaarallisten aineiden ajolupakokeiden vastaanottamiseen ja ajolupien myöntämiseen liittyvät suoritteet ja päätökset
8.1 ADR-koulutuslupa 400 markkaa
8.2 ADR-ajolupakoe 90 markkaa
8.3 Lisämaksu ADR-ajolupakokeen suorittamisesta toimipaikan ulkopuolella tai muuna kuin normaalina aukioloaikana 700 markkaa
― kilometrikorvaukset valtion matkustusohjesäännön mukaan
8.4 ADR-ajoluvan myöntäminen, uudistaminen, muuttaminen tai kaksoiskappale 120 markkaa
8.5 Turvallisuusneuvonantajatutkintomaksu yhdelle kuljetusmuodolle 750 markkaa
8.6 Turvallisuusneuvonantajatutkintomaksu kahdelle kuljetusmuodolle 1 000 markkaa
8.7 Lisämaksu erikoistumisesta useampaan kuin yhteen aineryhmään 250 markkaa/ aineryhmä
8.8 Tutkintotodistuksen kaksoiskappale 150 markkaa

11. Katsastustoiminnan kouluttamiseen liittyvät suoritteet
11.1 Koulutuslupa yleiskoulutusjaksolle 1 000 markkaa
11.2 Koulutuslupa kevyen kaluston vuosikatsastukselle 1 000 markkaa
11.3 Koulutuslupa raskaan kaluston vuosikatsastukselle 1 000 markkaa
11.4 Koulutuslupa kevyen kaluston rekisteröintikatsastukselle 1 000 markkaa
11.5 Koulutuslupa raskaan kaluston rekisteröintikatsastukselle 1 000 markkaa
11.6 Koulutuslupa ADR- katsastuksille 1 000 markkaa
11.7 Koulutuslupa jarrutarkastuksille 1 000 markkaa
11.8 Koulutuslupa täydennyskoulutukselle 2 500 markkaa
11.9 Tutkintomaksu/oppilas 400 markkaa
11.10 Koulutusluvan uusinta/muutos 500 markkaa
11.11 Koekysymykset/koe 2 000 markkaa
12. Katsastustehtävien toimiluvat
12.1 Toimilupahakemuksen käsittely 4 000 markkaa
12.2 Toimiluvan uusinta 1 000 markkaa
12.3 Sivutoimilupahakemuksen käsittely 4 000 markkaa
12.4 Sivutoimiluvan uusinta 1 000 markkaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.