197/1999

Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1999

Asetus puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

muutetaan puolustusvoimien virka-avusta poliisille 5 päivänä joulukuuta 1980 annetun asetuksen (782/1980) 3 § sekä

lisätään asetukseen uusi 2 a § seuraavasti:

2 a §

Virka-apu on maksutonta, kun sen antaminen poliisille on tehtävän luonne ja kiireellisyys huomioon ottaen välttämätöntä.

Virka-avun sitoessa suuria voimavaroja ja pitkittyessä siten, että se haittaa olennaisesti puolustusvoimien tai virka-apua antavan yksikön perustoimintoja taikka aiheuttaa merkittäviä kustannuksia, puolustuvoimilla on oikeus saada korvaus sille aiheutuneista välittömistä kustannuksista.

Neuvoteltuaan ja sovittuaan virka-apua pyytäneen poliisiyksikön kanssa toiminnan muuttumisesta maksulliseksi virka-avun antaja päättää korvauksen perimisestä.

3 §

Asianomaiset toimivaltaiset ministeriöt voivat toisiaan kuultuaan antaa tarkempia säännöksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1999.

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.