174/1999

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1999

Asetus ro-ro-aluksen keula-ajorampin rakenteesta ja järjestelyistä

Liikenneministerin esittelystä säädetään 15 päivänä heinäkuuta 1994 annetun merilain (674/1994) 1 luvun 8 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 924/1998:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan suomalaiseen ro-ro-alukseen ja sellaiseen ulkomaiseen ro-ro-matkustaja-alukseen, joka harjoittaa säännöllistä liikennettä Suomen satamasta tai satamaan.

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen alukseen, ellei sitä käytetä yleisessä liikenteessä kuljettamaan matkustajia tai lastia.

2 §
Keula-ajorampin rakenne ja järjestelyt

Ro-ro-aluksen autokannelle johtavan keula-ajorampin tulee rakenteeltaan ja järjestelyiltään olla sellainen, ettei keulalaidoitusportin rikkoutuminen tai irtoaminen vaurioita sitä.

Merenkulkulaitos voi tarvittaessa antaa tarkempia määräyksiä keula-ajorampin rakenteesta ja järjestelyistä.

3 §
Valvonta

Tämän asetuksen ja sen nojalla annettavien määräysten noudattamisen valvonnasta säädetään alusturvallisuuden valvonnasta annetussa laissa (370/1995) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä sekä alusten katsastuksista annetussa asetuksessa (748/1983).

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1999.

Alukseen, joka on liikenteessä tämän asetuksen voimaan tullessa, tätä asetusta sovelletaan asetuksen voimaantuloa seuraavan telakoinnin jälkeen.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Kimmo Sasi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.