121/1999

Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1999

Asetus terveydensuojeluasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä

lisätään 16 päivänä joulukuuta 1994 annettuun terveydensuojeluasetukseen (1280/1994) 34 b § pykälä seuraavasti:

34 b §
Ennen elintarvikekäyttöä puhdistettavan raakasokerin merikuljetukset

Raakasokeria, joka jatkokäsitellään ja puhdistetaan ennen käyttöä elintarvikkeeksi tai sen ainesosaksi, voidaan meriteitse kuljettaa sellaisissa kuljetusastioissa, säiliöissä ja tankeissa, joita ei ole tarkoitettu yksinomaan elintarvikekäyttöön. Ennen raakasokerin lastaamista on kuljetusastiat, säiliöt ja tankit puhdistettava huolellisesti edellisen kuljetuksen jäämien ja muiden epäpuhtauksien poistamiseksi ja tarkistettava sen varmistamiseksi, että tällaiset jäämät on poistettu tehokkaasti. Kuljetusastioissa, säiliöissä ja tankeissa ei saa kuljettaa nestemäistä irtotavaraa välittömästi ennen raakasokeria.

Raakasokerin merikuljetukseen tarkoitettujen kuljetusastioiden, säiliöiden ja tankkien puhdistus ennen raakasokerin kuljettamista on 22 §:ssä tarkoitettu hygieeniseen laatuun vaikuttava tekijä koskien elintarvikkeeksi tai sen ainesosaksi käytettävää sokeria.

Elintarvikekäyttöä varten kuljetettavan raakasokerierän mukana on oltava raakasokerin merikuljetuksesta vastaavan toiminnanharjoittajan antama todistus, josta ilmenee raakasokerin merikuljetusta edeltävän lastin laatu ja käytettyjen kuljetusastioiden, säiliöiden ja tankkien puhdistus. Näiden tietojen tulee perustua raakasokerin merikuljetuksesta vastaavan toiminnanharjoittajan pitämään kirjanpitoon. Lisäksi jatkokäsiteltävän raakasokerierän mukana seuraavassa todistuksessa tulee lukea selvästi ja pysyvästi yhdellä tai useammalla Euroopan yhteisön kielellä "Tämä tuote on puhdistettava ennen sen käyttöä ihmisravinnoksi". Raakasokerin jatkokäsittelystä vastaavan toiminnanharjoittajan on säilytettävä kopio tästä todistuksesta.

Raakasokerin kuljetuksesta ja jatkokäsittelystä vastaavien toiminnanharjoittajien on pyydettäessä esitettävä terveydensuojeluviranomaiselle kirjanpito- sekä muut kolmannessa momentissa mainitut todistukset.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1999.

Komission direktiivi98/28/EY; EYVL N:o L 140, 12.5.1998, s. 10

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.