82/1999

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1999

Laki kalastusvakuutusyhdistyksistä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kalastusvakuutusyhdistyksistä 23 päivänä heinäkuuta 1958 annetun lain (331/1958) 8 § seuraavasti:

8 §

Avustus suoritetaan valtion varoista ainoastaan sellaiselle kalastusvakuutusyhdistykselle, jonka yleiset vakuutusehdot maa- ja metsätalousministeriö on Vakuutusvalvontavirastoa kuultuaan vahvistanut. Vahvistamista varten on yhdistyksen alistettava vakuutusehtonsa ja niihin tehtävät muutokset maa- ja metsätalousministeriön tarkastettaviksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

HE 163/1998
TaVM 29/1998
EV 202/1998

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.