51/1999

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1999

Laki arvopaperimarkkinalain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 2 §:n 1 momentin 4 kohta, sellaisena kuin se on laissa 584/1996, seuraavasti:

2 §

Tätä lakia sovelletaan todistukseen (arvopaperi), joka annetaan


4) rahasto-osuudesta tai siihen rinnastettavasta yhteissijoitusyrityksen osuudesta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1999.

HE 202/1998
TaVM 35/1998
EV 219/1998

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouko Skinnari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.