2/1999

Annettu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 1999

Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen 45 e §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 8 päivänä helmikuuta 1991 annetun maaseutuelinkeinoasetuksen (248/1991) 45 e §, sellaisena kuin se on asetuksessa 667/1997, seuraavasti:

45 e §
Korkotuen muuntaminen avustukseksi

Myöntäessään korkotukilainaan liittyvää korkotukea maaseutuelinkeinoviranomainen päättää siitä enimmäismarkkamäärästä, joka tukipäätöksen mukaisena laina-aikana voidaan käyttää lainan korkotukena. Korkotukena myönnettävän tuen enimmäismäärä on neljän prosentin enimmäiskorkotuen perus- teella luottolupauksen mukaisilta korkojaksoilta laskettujen nimellisarvoisten erien yhteenlaskettu määrä.


Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä tammikuuta 1999.

Korkotuki muunnetaan avustukseksi tämän asetuksen mukaisesti, kun korkotukeen sovelletaan maaseutuelinkeinolain (1295/1990) 28 §:ää, sellaisena kuin se on laissa 1174/1998.

Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.