Säädökset alkuperäisinä: 1998

800/1998
Valtioneuvoston päätös pysyvän luonnonhaitan korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 7 §:n muuttamisesta
799/1998
Asetus yliopistoasetuksen 30 §:n muuttamisesta
798/1998
Laki työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
797/1998
Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 2 ja 23 §:n muuttamisesta
796/1998
Laki konkurssisäännön muuttamisesta
795/1998
Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain muuttamisesta
794/1998
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta
793/1998
Laki verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 9 §:n muuttamisesta
792/1998
Opetusministeriön päätös Islamilainen Al-Hudaa Yhdyskunta Suomessa -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
791/1998
Opetusministeriön päätös Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
790/1998
Asetus Israelin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
789/1998
Laki Israelin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
788/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
787/1998
Puolustusministeriön päätös Suomen alueen valvonnasta ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta annetussa asetuksessa tarkoitettujen lupa-asioiden käsittelemisestä ja ratkaisemisesta annetun puolustusministeriön päätöksen muuttamisesta
786/1998
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 12 §:n muuttamisesta
785/1998
Asetus ydinlaitoksen haltijan ydinvastuulain mukaisen vastuun enimmäismäärästä
784/1998
Asetus uskonnonvapauslain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
783/1998
Asetus eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä allekirjoitetun yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn Montrealin neljännen pöytäkirjan voimaansaattamisesta
782/1998
Laki Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 1999
781/1998
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 6 §:n 2 momentin kumoamisesta
780/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös perunanviljelijälle maksettavan kansallisen tuen suuruudesta
779/1998
Liikenneministeriön päätös auton rakenteen muuttamisesta
778/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitettujen indeksilukujen vahvistamisesta
777/1998
Asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
776/1998
Laki sotilasvammalain muuttamisesta
775/1998
Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
774/1998
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
773/1998
Asetus naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa säädettyjen hyvityksen markkamäärien tarkistamisesta
772/1998
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
771/1998
Asetus Suomen alueen valvonnasta ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
770/1998
Asetus Euroopan neuvoston erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen kuudennen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
769/1998
Asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen yhdennentoista pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
768/1998
Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen yhdennentoista pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
767/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
766/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös konsernitilinpäätöksen laatimisesta kansainvälisillä pääomamarkkinoilla yleisesti käytetyn säännöstön mukaisesti
765/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maaseutuelinkeinolaissa tarkoitetuista luottolaitoksista ja keskusrahalaitoksista
764/1998
Asetus yleisistä teistä annetun asetuksen muuttamisesta
763/1998
Asetus verotusmenettelystä
762/1998
Konttilaki
761/1998
Laki väylämaksulain muuttamisesta
760/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa
759/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta annetun lain mukaisista sunnuntaiaukiolopäivistä
758/1998
Valtiovarainministeriön päätös veronsaajille tilitettävien määrien maksuajankohdasta
757/1998
Valtioneuvoston päätös yleisestä viemäristä ja eräiltä teollisuudenaloilta vesiin johdettavien jätevesien sekä teollisuudesta yleiseen viemäriin johdettavien jätevesien käsittelystä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
756/1998
Valtioneuvoston päätös kansanedustajien paikkojen jaosta vaalipiirien kesken
755/1998
Asetus yritystuesta annetun lain eräiden säännösten voimaantulosta
754/1998
Laki nuorista työntekijöistä annetun lain muuttamisesta
753/1998
Oikeusministeriön päätös europarlamenttivaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista
752/1998
Oikeusministeriön päätös kunnallisvaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista
751/1998
Oikeusministeriön päätös presidentinvaalissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.