Säädökset alkuperäisinä: 1998

850/1998
Laki valmismatkalain 14 §:n muuttamisesta
849/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös mallasohran tuotantotuen maksamiselle satovuodelta 1998/99 asetettavista laatuvaatimuksista
848/1998
Oikeusministeriön päätös suojaosuuden määristä palkan ulosmittauksessa
847/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös palavista nesteistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
846/1998
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
845/1998
Valtioneuvoston päätös työvoima- ja elinkeinokeskusten toimialueista ja toimipaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
844/1998
Valtioneuvoston päätös suojametsistä
843/1998
Asetus Huoltovarmuuskeskuksesta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
842/1998
Asetus työntekijäin eläkeasetuksen 9 a §:n muuttamisesta
841/1998
Asetus lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun asetuksen muuttamisesta
840/1998
Laki ulkomaalaisvaltuutetusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
839/1998
Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
838/1998
Laki vammaistukilain 2 §:n muuttamisesta
837/1998
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
836/1998
Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta
835/1998
Laki näkövammaisten kirjastosta annetun lain muuttamisesta
834/1998
Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
833/1998
Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
832/1998
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
831/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
830/1998
Liikenneministeriön päätös ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
829/1998
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 16 §:n muuttamisesta
828/1998
Asetus poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa
827/1998
Laki kaupparekisterilain 9 §:n muuttamisesta
826/1998
Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta
825/1998
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain eräiden siirtymäsäännösten muuttamisesta
824/1998
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
823/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
822/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
821/1998
Valtiovarainministeriön päätös ilmoittamisvelvollisuudesta annetun päätöksen muuttamisesta
820/1998
Valtioneuvoston päätös lihan kuljetusavustuksista vuonna 1998
819/1998
Valtioneuvoston päätös maidon kuljetusavustuksista vuonna 1998
818/1998
Asetus valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain ja siihen liittyvän lainsäädännön voimaantulosta
817/1998
Asetus veneliikenneasetuksen muuttamisesta
816/1998
Asetus metsäveroasetuksen 15 §:n muuttamisesta
815/1998
Laki rikoslain 16 ja 40 luvun muuttamisesta
814/1998
Laki rikoslain 1 ja 29 luvun muuttamisesta
813/1998
Asetus taiteen perusopetuksesta
812/1998
Asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
811/1998
Asetus ammatillisesta koulutuksesta
810/1998
Lukioasetus
809/1998
Laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
808/1998
Laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annetun lain 4 §:n 3 momentin kumoamisesta
807/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lipun alla purjehtivien alusten harjoittaman kilohailin pyynnin keskeyttämisestä
806/1998
Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
805/1998
Asetus vapaasta sivistystyöstä
804/1998
Verontilitysasetus
803/1998
Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 1998 toimitettavassa verotuksessa
802/1998
Oikeusministeriön päätös äänioikeusrekisterin ja äänestysoikeusrekisterin oikaisuvaatimuslomakkeen kaavasta
801/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös pysyvän luonnonhaitan korvaamista koskevan tuen myöntämisen perusteena olevan yksikkömäärän rajoittamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.