Säädökset alkuperäisinä: 1998

900/1998
Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
899/1998
Laki hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta
898/1998
Laki lähestymiskiellosta
897/1998
Suomen Pankin ilmoitus voimassa olevasta Suomen Pankin peruskorosta
896/1998
Suomen Pankin ilmoitus vahvistetusta viitekorosta ja viivästyskorosta
895/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläintukien hakuajoista vuonna 1999
894/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös traktoreiden ETY-tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
893/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös rakennustyötä veden alla tekevän sukeltajan pätevyydestä annetun työministeriön päätöksen 4 §:n muuttamisesta
892/1998
Valtioneuvoston päätös televisiomaksuista
891/1998
Valtioneuvoston päätös metsäkeskuksista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
890/1998
Laki Euroopan yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
889/1998
Laki RASKONEen muuttamisesta osakeyhtiöksi
888/1998
Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta
887/1998
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
886/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
885/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta työttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
884/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja kuntoutusrahalain mukaisissa kuntoutusrahoissa
883/1998
Valtioneuvoston päätös keräyspaperin talteenotosta ja hyödyntämisestä
882/1998
Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
881/1998
Laki kuntoutusrahalain 19 §:n muuttamisesta
880/1998
Laki tuotevastuulain 13 a §:n muuttamisesta
879/1998
Laki potilasvahinkolain muuttamisesta
878/1998
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 15 §:n muuttamisesta
877/1998
Verohallituksen päätös vuodelta 1999 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
876/1998
Valtiovarainministeriön päätös vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
875/1998
Valtiovarainministeriön päätös rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
874/1998
Laki tontin myymisestä Yleisradion eläkesäätiölle
873/1998
Laki kiinteistön myymisestä Suomen Pankille
872/1998
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
871/1998
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
870/1998
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
869/1998
Asetus metsästysasetuksen muuttamisesta
868/1998
Palkkaturva-asetus
867/1998
Laki konkurssisäännön 31 §:n muuttamisesta
866/1998
Palkkaturvalaki
865/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
864/1998
Valtioneuvoston päätös porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
863/1998
Valtioneuvoston päätös metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
862/1998
Asetus Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä
861/1998
Laki vuoden 1886 metsälain eräiden säännösten kumoamisesta
860/1998
Laki evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta
859/1998
Laki kirkkolain 14 luvun 3 §:n ja 22 luvun 3 §:n muuttamisesta
858/1998
Valtioneuvoston päätös syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevista kielloista ja rajoituksista
857/1998
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta
856/1998
Valtioneuvoston päätös työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta
855/1998
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n 21 kohdan kumoamisesta
854/1998
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
853/1998
Puolustusministeriön päätös rauhanturvaamishenkilöstön omaisuudelle aiheutuneen vahingon korvaamisen perusteista
852/1998
Perusopetusasetus
851/1998
Asetus miinojen, ansojen ja muiden taisteluvälineiden käyttöä koskevista kielloista tai rajoituksista tehdyn muutetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.