Säädökset alkuperäisinä: 1998

950/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kasvintuotannon tarkastuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta
949/1998
Julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka on koko maassa juhlallisesti vietettävä vuonna 1999
948/1998
Asetus eräiden taidealojen opettajien pedagogisesta kelpoisuudesta
947/1998
Laki valtion asuntorahastosta annetun lain muuttamisesta
946/1998
Laki verotusmenettelystä annetun lain 17 ja 26 §:n muuttamisesta
945/1998
Laki tuloverolain 122 §:n muuttamisesta
944/1998
Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 5 a ja 8 §:n muuttamisesta
943/1998
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1999 maksettavasta pohjoisesta tuesta
942/1998
Valtioneuvoston päätös kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 1999
941/1998
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataoustuottajille vuodelta 1999 maksettavista siirtymäkauden tuista
940/1998
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998 maksettavista siirtymäkauden tuista annetun valtioneuvoston päätöksen 7 ja 9 §:n muuttamisesta
939/1998
Valtioneuvoston päätös kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 1998 annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
938/1998
Valtioneuvoston päätös kansaneläkkeiden sitomisesta elinkustannuksiin annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
937/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
936/1998
Puolustusministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
935/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
934/1998
Opetusministeriön päätös opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
933/1998
Puolustusministeriön päätös asevelvollisille suoritettavasta päivärahasta annetun puolustusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta annetun päätöksen voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta
932/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös KHT- ja HTM-tutkintoihin vaadittavista opinnoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 11 §:n muuttamisesta
931/1998
Opetusministeriön päätös valtion elokuvatarkastamon ja elokuvalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta
930/1998
Valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa (28/1972) tarkoitettujen määrien vahvistamisesta
929/1998
Valtioneuvoston päätös Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta myönnettävistä avustuksista
928/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
927/1998
Asetus huumausaineasetuksen muuttamisesta
926/1998
Asetus ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetuista valtioista
925/1998
Asetus laivavarusteista
924/1998
Laki merilain 1 luvun 8 §:n muuttamisesta
923/1998
Laki tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 1999 perittävästä maksusta
922/1998
Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
921/1998
Laki ajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta
920/1998
Asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen 1 §:n muuttamisesta
919/1998
Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
918/1998
Laki vammaistukilain muuttamisesta
917/1998
Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta
916/1998
Laki perhe-eläkelain muuttamisesta
915/1998
Laki eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n muuttamisesta
914/1998
Laki kansaneläkelain 26 §:n muuttamisesta
913/1998
Laki kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
912/1998
Laki kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain 1 a §:n muuttamisesta
911/1998
Laki vuodelta 1999 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista, työnantajan kansaneläkemaksusta ja työnantajan lapsilisämaksusta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta
910/1998
Laki valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä
909/1998
Laki sairausvakuutuslain 59 §:n muuttamisesta
908/1998
Laki kansaneläkelain 59 ja 59 a §:n muuttamisesta
907/1998
Asetus työvoima- ja elinkeinokeskuksista annetun asetuksen muuttamisesta
906/1998
Laki työllisyyslain muuttamisesta
905/1998
Laki maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain 31 §:n muuttamisesta
904/1998
Kirjastolaki
903/1998
Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta
902/1998
Laki rikoslain 16 luvun muuttamisesta
901/1998
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.