Säädökset alkuperäisinä: 1998

1050/1998
Asetus työllisyysasetuksen muuttamisesta
1049/1998
Asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen 6 §:n muuttamisesta
1048/1998
Asetus työsuojelun edistämiseen käytettävän maksun tilittämisestä
1047/1998
Asetus tapaturmavakuutusmaksun perusteena olevaan palkkasummaan luettavista työansioista
1046/1998
Asetus tapaturmavakuutuslain 60 §:n 6 momentissa tarkoitettujen korotusten ja korvausten tasauksen tilittämisestä
1045/1998
Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta
1044/1998
Asetus kansaneläkeasetuksen 20 ja 21 §:n muuttamisesta
1043/1998
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1042/1998
Laki maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta
1041/1998
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 7 a §:n muuttamisesta
1040/1998
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
1039/1998
Laki tilastolain muuttamisesta
1038/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kotitalouslaitteiden energiamerkinnästä
1037/1998
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
1036/1998
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1035/1998
Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta
1034/1998
Asetus vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1033/1998
Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1032/1998
Laki siemenkauppalain 3 ja 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1031/1998
Laki asuntojen korjausavustuksista
1030/1998
Sisäasiainministeriön päätös rekisterihallinnon suoritteiden maksuista
1029/1998
Asetus matkustusoikeuden osoittamisesta eräissä tapauksissa
1028/1998
Asetus henkilökorttiasetuksen 2-4 §:n muuttamisesta
1027/1998
Asetus valtioneuvoston ohjesäännön 5 §:n muuttamisesta
1026/1998
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1025/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sotilasvammalain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetun tulorajan tarkistamisesta
1024/1998
Ulkoasiainministeriön päätös ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista
1023/1998
Valtioneuvoston päätös valtion liikelaitosten ja liikelaitoskonsernien kirjanpidon perusteista ja tilintarkastuksesta
1022/1998
Asetus ensivakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhdistyksen vastuuvelan katteesta annetun asetuksen 11 §:n muuttamisesta
1021/1998
Asetus ensivakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhtiön vastuuvelan katteesta annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta
1020/1998
Laki tuloverolain 67 §:n muuttamisesta
1019/1998
Valtiovarainministeriön päätös tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta
1018/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös lastenruoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1017/1998
Laki kalastuslain 88 §:n muuttamisesta
1016/1998
Laki valmisteverotuslain muuttamisesta
1015/1998
Verohallituksen päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
1014/1998
Kirkolliskokouksen päätös kirkolliskokouksen päätöksen (1692/1995) voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1013/1998
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1012/1998
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1011/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta annetun lain mukaisista sunnuntaiaukiolopäivistä
1010/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 7 a §:n 3 momentissa tarkoitetun kertoimen vahvistamisesta
1009/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 12 b §:ssä tarkoitetun työntekijäin eläkemaksun vahvistamisesta
1008/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:ssä tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
1007/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 12 §:n 4 momentin mukaisen eläkelaitosten vastuun prosenttimäärästä vuodelle 1999
1006/1998
Asetus yrityksen saneerauksesta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
1005/1998
Asetus konkurssiasioista tehtävistä ilmoituksista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1004/1998
Laki Suomen Pankista annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1003/1998
Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan ehdoista annetun lain muuttamisesta
1002/1998
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkoasiainministeriön päätöksestä puolustustarvikkeiden maastavientiä ja kauttakuljetusta koskevien yleisten suuntaviivojen liitteiden muuttamisesta
1001/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkömarkkinakeskuksen maksullisista suoritteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.