Säädökset alkuperäisinä: 1998

1100/1998
Laki ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta
1099/1998
Laki ajoneuvojen katsastusluvista
1098/1998
Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1097/1998
Opetusministeriön päätös eräiden valtion oppilaitosten maksullisista suoritteista
1096/1998
Opetusministeriön päätös eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista
1095/1998
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1999 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1094/1998
Asetus Pientyönantajien palvelukeskuksesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1093/1998
Asetus työministeriöstä
1092/1998
Laki makeis- ja virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta
1091/1998
Laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
1090/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
1089/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
1088/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
1087/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalojen eräiden virustautien leviämisen ehkäisemisestä
1086/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös lohikalojen paisetaudin leviämisen ehkäisemisestä
1085/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vakuutuslaitosten osallistumisesta tapaturmavakuutuslain 60 §:n 6 momentissa tarkoitettuihin korotuksiin ja korvauksiin
1084/1998
Oikeusministeriön ilmoitus vankeinhoitolaitoksen aseistuksesta ja voimankäyttövälineistä annetusta oikeusministeriön päätöksestä
1083/1998
Oikeusministeriön päätös vankeinhoitolaitoksen aseistuksesta annetun oikeusministeriön päätöksen kumoamisesta
1082/1998
Liikenneministeriön päätös sairaankuljetuksen taksoista annetun päätöksen voimassaolon jatkamisesta
1081/1998
Sisäasiainministeriön päätös pysäköintivirhemaksun korottamisesta
1080/1998
Valtioneuvoston päätös asumistuen määräytymisperusteista
1079/1998
Valtioneuvoston päätös eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä vuodelle 1999
1078/1998
Kirjastoasetus
1077/1998
Laki ydinenergialain 52 §:n muuttamisesta
1076/1998
Asetus jäätelöasetuksen kumoamisesta
1075/1998
Asetus ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista vuoden 1999 eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa
1074/1998
Asetus kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista vuoden 1999 eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa
1073/1998
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta
1072/1998
Laki tuloverolain 70 §:n muuttamisesta
1071/1998
Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 1 b ja 6 §:n muuttamisesta
1070/1998
Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1069/1998
Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta
1068/1998
Asetus
1067/1998
Asetus Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehtyyn yleissopimukseen liittyvän Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain osittaisesta voimaantulosta
1066/1998
Asetus Bulgarian kanssa laittomasti maahan saapuneiden ja maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1065/1998
Asetus kuntien valtionosuudesta annetun asetuksen muuttamisesta
1064/1998
Laki kunnan talouden vakauttamisesta ja kuntaselvityksestä annetun lain 19 §:n muuttamisesta
1063/1998
Laki valtionavustuksesta elinkeinojen edistämiseen kunnissa annetun lain kumoamisesta
1062/1998
Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 14 a §:n kumoamisesta
1061/1998
Laki kuntien valtionosuuslain 27 §:n muuttamisesta
1060/1998
Laki ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain 15 ja 29 §:n muuttamisesta
1059/1998
Laki yliopistolain 18 ja 42 §:n muuttamisesta
1058/1998
Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä
1057/1998
Asetus Kuluttajavirastosta
1056/1998
Laki Kuluttajavirastosta
1055/1998
Liikunta-asetus
1054/1998
Liikuntalaki
1053/1998
Asetus Valtion kiinteistölaitoksesta
1052/1998
Laki Valtion kiinteistölaitoksesta
1051/1998
Valtioneuvoston päätös rakennusurakkasopimuksissa käytettävistä indeksiehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen 6 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.