Säädökset alkuperäisinä: 1998

50/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kehittämismenojen aktivoimisesta taseeseen
49/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kirjanpitoaineiston tilapäisestä säilyttämisestä ulkomailla
48/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös rahoitusleasingsopimuksella vuokratun hyödykkeen merkitsemisestä konsernitilinpäätökseen
47/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kirjanpidossa käytettävistä menetelmistä
46/1998
Valtioneuvoston päätös turvavarastointiohjelmasta vuonna 1998
45/1998
Valtioneuvoston päätös Suomen Ulkomaankauppaliiton valtionavun perusteista
44/1998
Asetus passiasetuksen muuttamisesta
43/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
42/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
41/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
40/1998
Puolustusministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
39/1998
Puolustusministeriön päätös asevelvollisille suoritettavasta päivärahasta annetun puolustusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
38/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkärikoulutuksen ja tieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 1998
37/1998
Valtioneuvoston päätös apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n 1 momentissa mainittujen liikevaihtoryhmien sekä liikevaihdon alarajojen kohdilla olevien apteekkimaksun markkamäärien tarkistamisesta
36/1998
Valtioneuvoston päätös eräiden maatilatalouden luottojen kohdennetusta vakauttamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 9 §:n muuttamisesta
35/1998
Asetus vuonna 1998 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
34/1998
Asetus vaarallisten tai merta pilaavien aineiden aluskuljetuksiin liittyvistä ilmoitusvelvollisuuksista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
33/1998
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työaika-asetus
32/1998
Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta
31/1998
Asetus työllisyysasetuksen 27 §:n muuttamisesta
30/1998
Asetus Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun lain ja rikoslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
29/1998
Laki rikoslain muuttamisesta
28/1998
Laki Etelämantereen ympäristönsuojelusta
27/1998
Asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan ja sen I―IV liitteiden voimaansaattamisesta
26/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
25/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
24/1998
Valtioneuvoston päätös lääketaksasta
23/1998
Asetus raha-arpa- ja veikkauspelien ylijäämän käyttämisestä annetun asetuksen 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
22/1998
Asetus tullilaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
21/1998
Asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
20/1998
Asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
19/1998
Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta
18/1998
Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
17/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
16/1998
Valtiovarainministeriön päätös verovuoden 1997 ennakonpidätysten tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
15/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös puulla tai puupohjaisilla polttoaineilla tuotetun sähkön määrittämisestä
14/1998
Laki passilain muuttamisesta
13/1998
Asetus kansainvälisiä näyttelyitä koskevan yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
12/1998
Asetus kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
11/1998
Laki kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
10/1998
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös elävien kalojen, äyriäisten ja nilviäisten eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla
9/1998
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
8/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläimiä ja eläimistä saatavia tuotteita koskevien viranomaisten todistusten antamisesta Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla
7/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
6/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
5/1998
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Sierra Leonea koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä
4/1998
Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta
3/1998
Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain 19 ja 20 §:n muuttamisesta
2/1998
Laki poliisilain 23 §:n muuttamisesta
1/1998
Ampuma-aselaki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.