Säädökset alkuperäisinä: 1998

100/1998
Asetus isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
99/1998
Asetus kuolemansyyn selvittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
98/1998
Asetus väestötietoasetuksen muuttamisesta
97/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
96/1998
Liikenneministeriön päätös sairaankuljetuksen taksoista
95/1998
Liikenneministeriön päätös merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenneministeriön päätöksen liitteiden 1 ja 5 muuttamisesta
94/1998
Asetus lääkelaitoksesta annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta
93/1998
Asetus lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
92/1998
Luotsausasetus
91/1998
Asetus luotsauslain voimaantulosta
90/1998
Luotsauslaki
89/1998
Valtiovarainministeriön päätös verovuoden 1998 ennakonpidätysten tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
88/1998
Opetusministeriön päätös Suomen baptistiyhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan uuden yhdyskuntajärjestyksen rekisteriin merkitsemisestä
87/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
86/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös Suomen itsenäisyyden 80-vuotisjuhlarahojen tuoton käytöstä avustuksina puutteellisesti asuvien sotainvalidien ja muiden rintamaveteraanien asuntojen korjauksiin
85/1998
Valtioneuvoston päätös vuoden 1997 puutarhatuotannon tuen jakoperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
84/1998
Valtioneuvoston päätös avustuksista taloudellisissa vaikeuksissa oleville vuokrataloille
83/1998
Asetus siviilipalvelusasetuksen 6 ja 32 §:n muuttamisesta
82/1998
Laki vakuutussopimuslain 1 §:n muuttamisesta
81/1998
Laki ympäristövahinkovakuutuksesta
80/1998
Laki rahoitustarkastuslain 20 §:n muuttamisesta
79/1998
Laki rikoslain 32 luvun 1 §:n muuttamisesta
78/1998
Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain 13 §:n 2 momentin 5 kohdan kumoamisesta
77/1998
Laki panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta
76/1998
Laki vakuutuksenvälittäjistä annetun lain muuttamisesta
75/1998
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
74/1998
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
73/1998
Laki osuuskuntalain muuttamisesta
72/1998
Laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain 16 §:n muuttamisesta
71/1998
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
70/1998
Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 24 §:n muuttamisesta
69/1998
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
68/1998
Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä
67/1998
Valtioneuvoston päätös vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta
66/1998
Asetus toimeentulotuesta
65/1998
Asetus Liettuan kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
64/1998
Laki Liettuan kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
63/1998
Asetus Latvian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
62/1998
Laki Latvian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
61/1998
Asetus Viron kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
60/1998
Laki Viron kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
59/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatalouden ympäristötuen erityistukea koskevien sopimusten hakuajasta ja näiden sopimusten tekemisestä
58/1998
Valtioneuvoston päätös opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
57/1998
Asetus Maailman kauppajärjestön palvelukaupan yleissopimuksen neljännen pöytäkirjan voimaansaattamisesta
56/1998
Asetus Japanin kanssa tieteellis-teknisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
55/1998
Asetus ammattientarkastusta koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta
54/1998
Asetus terveyttä ja turvallisuutta kaivoksissa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
53/1998
Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain muuttamisesta
52/1998
Verohallituksen päätös liikkeen- ja ammatinharjoittajan työmatkasta aiheutuneen elantokustannusten lisäyksen vähentämisestä vuodelta 1998 toimitettavassa verotuksessa
51/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.