Säädökset alkuperäisinä: 1998

150/1998
Asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen tehdyn Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymistä koskevan pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta
149/1998
Asetus alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan voimaansaattamisesta
148/1998
Sisäasiainministeriön päätös sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista annetun päätöksen muuttamisesta
147/1998
Valtioneuvoston päätös maakunnista
146/1998
Asetus poliisin henkilörekistereistä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
145/1998
Ampuma-aseasetus
144/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
143/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkelaitoksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
142/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkärikoulutuksen ja tieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 1998 annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
141/1998
Opetusministeriön päätös arkistolaitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetun opetusministeriön päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
140/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden elintarvikerasvojen vitaminoinnista sekä lisäaineiden ja tunnistusaineiden käytöstä näihin valmisteisiin annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen kumoamisesta
139/1998
Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
138/1998
Asetus Israelin kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
137/1998
Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta
136/1998
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
135/1998
Valtiovarainministeriön päätös kiinteistörahastolakia täydentävistä määräyksistä
134/1998
Asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
133/1998
Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
132/1998
Oikeusministeriön päätös valtion oikeusaputoimistojen ja niiden sivutoimistojen sijainnista
131/1998
Sisäasiainministeriön päätös poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun päätöksen muuttamisesta
130/1998
Valtioneuvoston päätös asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteista
129/1998
Valtioneuvoston päätös eräistä tullilaitoksen tehtävistä
128/1998
Asetus Kazakstanin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojelua koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
127/1998
Laki Kazakstanin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojelua koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
126/1998
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 25 §:n kumoamisesta
125/1998
Opetusministeriön päätös Islamin Ystävällinen Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
124/1998
Opetusministeriön päätös Suomen Anglikaaninen kirkko (The Anglican Church in Finland) -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan uuden yhdyskuntajärjestyksen rekisteriin merkitsemisestä
123/1998
Valtioneuvoston päätös traktoreiden ETY-tyyppihyväksynnästä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
122/1998
Asetus Etelämantereen ympäristönsuojelusta
121/1998
Asetus liiketoimintakieltorekisteristä
120/1998
Asetus asuntokauppa-asetuksen muuttamisesta
119/1998
Asetus asuntokauppalain eräiden säännösten voimaantulosta
118/1998
Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun päätöksen muuttamisesta
117/1998
Asetus eläintautiasetuksen 10 ja 11 §:n kumoamisesta
116/1998
Ylioppilaskunta-asetus
115/1998
Yliopistoasetus
114/1998
Liikenneministeriön päätös lääninhallitusten kautta suunnattavasta joukkoliikennepalvelujen valtion rahoituksesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
113/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vitamiinien ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin
112/1998
Laki ulkomaalaislain 67 §:n kumoamisesta
111/1998
Laki oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 14 §:n muuttamisesta
110/1998
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 62 §:n muuttamisesta
109/1998
Laki vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
108/1998
Laki esitutkintalain 29 §:n muuttamisesta
107/1998
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta
106/1998
Laki valtion oikeusaputoimistoista
105/1998
Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain muuttamisesta
104/1998
Laki yleisestä oikeusavusta
103/1998
Asetus ilmansuojeluasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
102/1998
Asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
101/1998
Asetus syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä annetun asetuksen kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.