Säädökset alkuperäisinä: 1998

250/1998
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta
249/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
248/1998
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
247/1998
Liikenneministeriön päätös joukkoliikenteelle myönnettävästä valtionavusta suunnitteluun, tutkimukseen ja liikennekokeiluihin annetun liikenneministeriön päätöksen kumoamisesta
246/1998
Valtioneuvoston päätös merenkulkupiirien lukumäärästä ja rajoista
245/1998
Valtioneuvoston päätös maatiloille myönnettävästä kirjanpitoavustuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen 12 §:n muuttamisesta
244/1998
Valtioneuvoston päätös kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 1998 annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
243/1998
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
242/1998
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998 maksettavista siirtymäkauden tuista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
241/1998
Valtioneuvoston päätös emolehmistä vuodelta 1997 maksettavasta kansallisesta lisäpalkkiosta
240/1998
Laki makeis- ja virvoitusjuomaverosta annetun lain 5 §:n ja lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta
239/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä määräyksistä
238/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista
237/1998
Liikenneministeriön päätös ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen 3 §:n muuttamisesta
236/1998
Liikenneministeriön päätös muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidylle tai käyttöön otetulle ajoneuvolle myönnettävistä poikkeusluvista
235/1998
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 52 §:n muuttamisesta
234/1998
Laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta
233/1998
Asetus Kiinan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
232/1998
Laki Kiinan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
231/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
230/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös metsänviljelyaineiston kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
229/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös biologisten tekijöiden luokituksesta
228/1998
Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta
227/1998
Laki ikääntyvien työntekijöiden osa-aikatyö- ja osa-aikaeläkejärjestelystä
226/1998
Laki valtion eläkelain 9 d §:n muuttamisesta
225/1998
Laki yrittäjien eläkelain 17 §:n muuttamisesta
224/1998
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 19 §:n muuttamisesta
223/1998
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
222/1998
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
221/1998
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
220/1998
Valtioneuvoston päätös lääketaksasta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
219/1998
Valtioneuvoston päätös maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta
218/1998
Laki taimiaineistolain 2 §:n muuttamisesta
217/1998
Laki siemenkauppalain 2 §:n muuttamisesta
216/1998
Laki metallirahasta
215/1998
Laki rahalain kumoamisesta
214/1998
Laki Suomen Pankista
213/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
212/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
211/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
210/1998
Laki alkoholilain 44 ja 47 §:n muuttamisesta
209/1998
Asetus Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja niiden eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
208/1998
Laki Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
207/1998
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
206/1998
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
205/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 5 ja 11 §:n muuttamisesta
204/1998
Asetus ajokorttiasetuksen 21 §:n 4 momentin ja 41 §:n 2 momentin muuttamisesta
203/1998
Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen 11 §:n muuttamisesta
202/1998
Asetus Satakunnan avovankilasta
201/1998
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.