Säädökset alkuperäisinä: 1998

1150/1998
Verohallituksen päätös yhteisöjen ja yhteisetuuksien verotuksen päättymisajankohdiksi
1149/1998
Verohallituksen päätös veroilmoituksesta annetun Verohallituksen päätöksen muuttamisesta
1148/1998
Liikenneministeriön päätös Merentutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista
1147/1998
Liikenneministeriön päätös merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenneministeriön päätöksen liitteen 1 muuttamisesta
1146/1998
Asetus väylämaksuasetuksen muuttamisesta
1145/1998
Konttiasetus
1144/1998
Asetus poliisin henkilörekistereistä annetun asetuksen muuttamisesta
1143/1998
Asetus säteilyasetuksen muuttamisesta
1142/1998
Laki säteilylain muuttamisesta
1141/1998
Luettelo kuntien tuloveroprosenteista ja kirkollisveroäyrien hinnoista vuonna 1999
1140/1998
Asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1139/1998
Asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1138/1998
Asetus vakuutuskassan vastuuvelan katteesta
1137/1998
Asetus eläkesäätiön eläkevastuun katteesta
1136/1998
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
1135/1998
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
1134/1998
Liikenneministeriön päätös liikenteen ohjauslaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1133/1998
Asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta
1132/1998
Laki tapaturmavakuutuslain 1 a ja 57 §:n muuttamisesta
1131/1998
Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 1 a §:n muuttamisesta
1130/1998
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 a §:n muuttamisesta
1129/1998
Laki työntekijäin eläkelain 1 c §:n muuttamisesta
1128/1998
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
1127/1998
Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta
1126/1998
Laki kuntien valtionosuuslain 4 §:n muuttamisesta
1125/1998
Laki työterveyshuoltolain 2 §:n muuttamisesta
1124/1998
Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 8 §:n 2 momentin kumoamisesta
1123/1998
Laki tuoteturvallisuuslain 21 §:n 2 momentin kumoamisesta
1122/1998
Laki eläinlääkintähuoltolain 15 §:n 2 momentin kumoamisesta
1121/1998
Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain 54 §:n 2 momentin kumoamisesta
1120/1998
Laki elintarvikelain 46 §:n 2 momentin kumoamisesta
1119/1998
Laki kemikaalilain 61 §:n 2 momentin kumoamisesta
1118/1998
Laki terveydensuojelulain 58 §:n muuttamisesta
1117/1998
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 10 §:n 2 momentin kumoamisesta
1116/1998
Laki tartuntatautilain 8 §:n 2 momentin kumoamisesta
1115/1998
Laki erikoissairaanhoitolain 10 §:n 5 momentin kumoamisesta
1114/1998
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
1113/1998
Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 1999
1112/1998
Asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta
1111/1998
Asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta
1110/1998
Asetus kiinteistönmuodostamisasetuksen 81 §:n muuttamisesta
1109/1998
Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1108/1998
Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 1998 toimitettavassa verotuksessa
1107/1998
Liikenneministeriön päätös ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1106/1998
Sisäasiainministeriön päätös lääninhallituksen suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista annetun sisäasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
1105/1998
Eduskunnan päätös Eduskunnan kirjaston ohjesäännön muuttamisesta
1104/1998
Laki tullilain muuttamisesta
1103/1998
Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
1102/1998
Laki ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain muuttamisesta
1101/1998
Laki tieliikennelain 84 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.